CMS
CMS
01

Zaproszenie

Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran

Szanowni Państwo,

Pierwsza edycja Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran spotkała się nie tylko z ogromnym zainteresowaniem środowiska lekarzy i pielęgniarek, które na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi z gojeniem ran, ale także studentów studiów medycznych i pokrewnych, wskazując nam dalszą drogę rozwoju.

Uczestnicy podkreślali naukową wartość Akademii, bezpośredni kontakt z nauczycielami – mentorami i wybitnymi ekspertami zagranicznymi, roboczy charakter konferencji i … spontaniczność spotkania, które dzięki profesjonalnej oprawie nie odbiegało od światowych standardów.

Widząc przestrzeń do dalszego działania, niesłabnące zainteresowanie i społeczną potrzebę leczenia chorych trudnych, nierzadko powikłanych, ale przede wszystkim – cierpiących, kontynuujemy pracę nad drugim spotkaniem Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran.

Będzie nam niezmiernie miło móc Państwa gościć. Chcielibyśmy, poprzez podnoszenie Waszych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy móc pomagać chorym, których dobrostan jest dla nas wszystkich największą wartością.

Do zobaczenia w Krakowie!

02

Rada naukowa

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

W trakcie 2 dni Konferencji zaplanowane zostało 8 sesji, a pośród wielu tematów wykładów znajdą się m.in.:

 • Rany w obrębie miednicy i krocza
 • Rany po zabiegach w obrębie jamy brzusznej
 • Rany po zabiegach w obrębie klatki piersiowe
 • Rana po zabiegu operacyjnym
 • Chirurgia rekonstrukcyjna - kiedy może pomóc?
 • Rany u chorego leczonego onkologicznie
 • Stopa cukrzycowa - temat wiecznie młody
 • Leczenie bólu przewlekłego u chorego z trudno gojącą się raną
 • Żywienie chorego z raną przewlekłą
 • Rany u dzieci - odmienności postępowania
 • Gdy zagojona rana szpeci - leczenie bliznowców - blizn pooperacyjnych
 • Jak zorganizować dobrze funkcjonującą poradnię leczenia ran

 

DEBATA "Meet the Experts" z udziałem ekspertów zagranicznych (rany w onkologii).

 

Dodatkowo I dnia konferencji odbędzie się 5 warsztatów praktycznych:

 • Warsztaty organizowane będą z podziałem na grupy
 • Każdy z uczestników weźmie udział we wszystkich warsztatach

 

W programie również sesje pro-contra:

 • Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa
 • Antybiotykoterapia w leczeniu ran
 • Terapia opatrunkami biologicznymi

w krótce

04

Prelegenci

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marzenna Bartoszewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marzenna Bartoszewicz

Wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 września 2020 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

prof.

Jerzy Bralczyk

CMS

prof.

Jerzy Bralczyk

Polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z popularnych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego. Jest członkiem Rady Języka Polskiego od 1996, czyli od początku jej istnienia, a od 2003 zasiada w jej prezydium. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile.

CMS

mgr

Maria Brzegowy

CMS

mgr

Maria Brzegowy

CMS

dr nauk farm.

Przemysław Dalkowski

CMS

dr nauk farm.

Przemysław Dalkowski

CMS

dr n. med.

Agnieszka Dyla

CMS

dr n. med.

Agnieszka Dyla

CMS

Edyta Falińska

CMS

Edyta Falińska

Absolwentka kierunku Podiatrii Medycznej Uniwersytetu Salford Manchester w Wielkiej Brytanii. 10-letni staż pracy w czołowych klinikach leczenia stopy cukrzycowej w brytyjskich szpitalach oraz stażu w Klinice Podiatrii w USA. Członek HCPC (Health and Care proffesional Council), Society of Podiatrists UK oraz Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

M.D.

Jamil Halabi

CMS

M.D.

Jamil Halabi

Chirurg ogólny i specjalista od ran przewlekłych. Członek Stowarzyszenia Chirurgów Stopy Cukrzycowej ADFS. Członek europejskiego stowarzyszenia leczenia ran EWMA. Narodowy reprezentant Libanu w D-foot International. Przewodniczący regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) w D-foot International. Autor wielu artykułów w recenzowanych czasopismach, ale także w lokalnym libańskim czasopiśmie nauk medycznych, autor wielu książek o świadomości społecznej. Uhonorowany przez WHO za wpływ na ograniczenie użycia tytoniu w regionie MENA w 2014.

CMS

M.D., Ph.D.

Joon Pio Hong

CMS

M.D., Ph.D.

Joon Pio Hong

Profesor chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na University of Ulsan College of Medicine i Asan Medical Center. Specjalista w zakresie urazów ręki wraz z chirurgią plastyczną. Uzyskał tytuł licencjata na Yonsei University of College of Medicine oraz tytuł magistra medycyny i doktora na Graduate School of Yonsei University. Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych, takich jak American Society of Plastic Surgery, World Society of Reconstructive Microsurgery i Korean Society of Plastic Surgery. Został zaproszony do ponad 80 krajów do zaprezentowania swojej pracy, jest również profesorem wizytującym w ponad 20 instytucjach.  Niedawno otrzymał nagrodę "Godina Travelling Fellowship" od Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej w 2015 roku.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr n. med.

Ewa Kobielska

CMS

dr n. med.

Ewa Kobielska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z 24-letnim stażem pracy. Lekarz medycyny bólu, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny bólu. Zajmuje się pełną diagnozą i leczeniem bólu ostrego i przewlekłego.

CMS

M.D.

Robert Klein

CMS

M.D.

Robert Klein

Dr Robert Klein ukończył szkolenie podiatryczne i chirurgiczne w Chicago w Dr. William Scholl College of Podiatric Medicine na Rosalind Franklin University of Medicine and Science. Ukończył studia licencjackie z chemii na Florida Atlantic University. Dr Klein kontynuował edukację jako główny rezydent w Michigan Health Center w Detroit. Dr Robert Klein ukończył program Strategic Healthcare Leadership na Cornell University. Należy do zarówno Amerykańskiej Rady Chirurgii Stóp i Kostek, jak i Amerykańskiej Rady Zarządzania Ranami. Dr Klein praktykuje leczenie ran, chirurgię i zapobieganie. Jest profesorem nadzwyczajnym chirurgii na University of South Carolina School of Medicine (USCSOM) - Greenville i pełni funkcję przewodniczącego wydziału opieki nad ranami dla Prisma Health System - Upstate. Jest dyrektorem medycznym Vascular Health Alliance Wound Healing and Hyperbaric Oxygen Center w Greenville. Dr Klein ma ponad 29-letnie doświadczenie w leczeniu trudno gojących się ran. Służy jako recenzent w zespole redakcyjnym Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice.

 

CMS

mgr

Zuzanna Konrady

CMS

mgr

Zuzanna Konrady

Pielęgniarka, pedagog, wykładowca. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania jednostkami medycznymi, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Sekretarzem Redakcji czasopisma Forum Leczenia Ran.

CMS

mgr

Izabela Kuberka

CMS

mgr

Izabela Kuberka

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego.

CMS

lek.

Mikołaj Maga

CMS

lek.

Mikołaj Maga

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Absolwent Akademii Flebologii – jedynego w Polsce cyklu szkoleń z zakresu chorób żył akredytowanego przez European Board of Phlebology UEMC oraz certyfikowany przez PTL lipidolog. Autor lub współautor 12 oryginalnych artykułów naukowych z zakresu chorób naczyń opublikowanych na łamach międzynarodowych prestiżowych czasopism medycznych. Laureat grantu Narodowego Centrum Nauki “Preludium” na realizację projektu badawczego dotyczącego roli procesów zapalno-zakrzepowych w niedokrwieniu kończyn dolnych. W swojej codzienne praktyce zajmuje się schorzeniami naczyń ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń układu żylnego. Stosuje interdyscyplinarne podejście do pacjenta i zawsze koncentruje się na chorym nie tylko w aspekcie somatycznym, ale także działania na rzecz poprawy jakości jego życia."

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

Prof.dr hab.n.med. Paweł Maga jest kierownikiem Kliniki Angiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kieruje Oddziałem Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, który specjalizuje się od lat w zabiegach wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji tętnic obwodowych. W szczególności u pacjentów z ranami w następstwie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych, w przebiegu miażdżycy, cukrzycy, zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń oraz o mieszanej etiologii żylno-tętniczej. Corocznie placówka ta wykonuje ponad 1500 takich procedur, wśród których dominują zabiegi w zakresie drobnych tętnic podudzia i stopy. Prowadzi działalność naukową w zakresie patogenezy i leczenia chorób naczyń. Jego badania naukowe koncentrują się w głównej mierze na dysfunkcji śródbłonka naczyń i procesach w nim zachodzących pod wpływem rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej. Jest kierownikiem i opiekunem naukowym grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Opublikował szereg doniesień naukowych, które zostały nagrodzone na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest promotorem czterech doktorantów oraz wieloletnim kierownikiem lekarzy specjalizujących w zakresie angiologii i chorób wewnętrznych.

CMS

lek.

Paweł Maleta

CMS

lek.

Paweł Maleta

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Specjalizuje się w rekonstrukcji ubytków tkanek miękkich i kości w leczeniu infekcji oraz po resekcjach onkologicznych, wykonuje operacje z zakresu chirurgii ręki oraz infekcji okołoprotezowych z ubytkami tkanek miękkich, leczeniu chirurgicznym odleżyn. Współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej, gównie w leczeniu infekcji i nowotworów oraz z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla rezydentów ortopedii i traumatologii narządu ruchu z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki. Współautor 2 rozdziałów w podręcznikach dotyczących rekonstrukcji tkanek miękkich w zakresie narządu ruchu oraz rekonstrukcji mikrochirurgicznych po resekcjach onkologicznych w zakresie głowy i szyi. Od grudnia 2021r. pełni funkcję Prezesa Zarządu, będąc również jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, skupiającego lekarzy ortopedów, chirurgów ogólnych i dziecięcych specjalizujących się w chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii narządu ruchu.

 
CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr inż.

Małgorzata Muzalewska

CMS

dr inż.

Małgorzata Muzalewska

CMS

Ph.D. MSc

Bijan Najafi

CMS

Ph.D. MSc

Bijan Najafi

Bijan Najafi pracuje obecnie na Uniwersytecie Arizony, Wydziale Chirurgii i Wydziale Inżynierii Biomedycznej (Tucson, USA) od kwietnia 2012 r. Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego chirurgii i dyrektora interdyscyplinarnego konsorcjum ds. Zaawansowanej wydajności ruchu (iCAMP), współpracownika badawczego Arizona Center on Aging (ACOA) oraz członka stowarzyszonego Arizona Cancer Center (AZCC). Uzyskał stopień doktora w dziedzinie bioinżynierii, a następnie staż podoktorski w dziedzinie biomechaniki stosowanej w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (EPFL, LMAM, Lozanna, Szwajcaria) oraz w dziedzinie neurologii na Uniwersytecie Harvarda (Neuromotor Control Lab).

CMS

mgr

Sylwia Rogowska

CMS

mgr

Sylwia Rogowska

CMS

prof. dr hab. med.

Andrzej Szuba

CMS

prof. dr hab. med.

Andrzej Szuba

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba, specjalista angiolog i hipertensjolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i Zakładu Angiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent-elekt Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego, przedstawia skalę problemu obrzęku limfatycznego w Polsce.

 

CMS

Gulnaz Tariq

CMS

Gulnaz Tariq

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu,  działań niepożądanych leków, a także interakcji leków.

CMS

dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej

Marek Wyleżoł

CMS

dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej

Marek Wyleżoł

Profesor uczelni i kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej.
W projekcie „Cyberbone” specjalista w zakresie modelowania wirtualnego, głównie z użyciem wokselowych systemów haptycznych. Wykonawca modeli zindywidualizowanych implantów ubytków kostnych. Wiele lat doświadczenia w zakresie projektowania inżynierskiego.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

Paweł Żbikowski

CMS

Paweł Żbikowski

05

Organizatorzy i Patronaty

Akademię wspierają

Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran organizowana jest po raz pierwszy, dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu. Jednocześnie informujemy, że nasze wydarzenie spełnia standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska (certyfikat nr 229). Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa wkład w pierwszą edycję Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, zapewni dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w stale zmieniającej się dziedzinie leczenia i pielęgnacji ran.

Organizator

Organizator logistyczny

Patronat honorowy

Certyfikacja

Patronat medialny

06

Sponsorzy

Wystawcy

09

Lokalizacja

Adres wydarzenia

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center
Kraków
ul. Dąbska 5, 31-572

wytycz trasę dojazdu