CMS
CMS
01

Zaproszenie

Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran

Z wielkim zaszczytem i przyjemnością zapraszamy Państwa na organizowaną po raz pierwszy Międzynarodową Akademię Leczenia Ran, która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 kwietnia 2022.

Celem organizatorów Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, jest promocja dobrych praktyk medycznych w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych. To, co zaczęło się jako kliniczna współpraca między praktykującą pielęgniarką, a klinicystą biegłym w kardiochirurgii, urosło do zupełnie nowego poziomu praktyki. Upowszechnianie tej wiedzy i doświadczenia stało się, obok codziennej opieki nad pacjentem, naszym głównym celem.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa aktywny udział znacznie wzbogaci pierwszą edycję Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, zapewniając wyjątkowy wgląd w stale zmieniającą się dziedzinę leczenia i pielęgnacji ran.

prof. dr hab n. med.
Michał O. Zembala

CMS

specjalista leczenia ran
Aneta Zymon

CMS
02

Rada naukowa

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marzenna Bartoszewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marzenna Bartoszewicz

Wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 września 2020 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

Prof.dr hab.n.med. Paweł Maga jest kierownikiem Kliniki Angiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kieruje Oddziałem Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, który specjalizuje się od lat w zabiegach wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji tętnic obwodowych. W szczególności u pacjentów z ranami w następstwie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych, w przebiegu miażdżycy, cukrzycy, zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń oraz o mieszanej etiologii żylno-tętniczej. Corocznie placówka ta wykonuje ponad 1500 takich procedur, wśród których dominują zabiegi w zakresie drobnych tętnic podudzia i stopy. Prowadzi działalność naukową w zakresie patogenezy i leczenia chorób naczyń. Jego badania naukowe koncentrują się w głównej mierze na dysfunkcji śródbłonka naczyń i procesach w nim zachodzących pod wpływem rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej. Jest kierownikiem i opiekunem naukowym grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Opublikował szereg doniesień naukowych, które zostały nagrodzone na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest promotorem czterech doktorantów oraz wieloletnim kierownikiem lekarzy specjalizujących w zakresie angiologii i chorób wewnętrznych.

CMS

M.D., Ph.D.

Joon Pio Hong

CMS

M.D., Ph.D.

Joon Pio Hong

Profesor chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na University of Ulsan College of Medicine i Asan Medical Center. Specjalista w zakresie urazów ręki wraz z chirurgią plastyczną. Uzyskał tytuł licencjata na Yonsei University of College of Medicine oraz tytuł magistra medycyny i doktora na Graduate School of Yonsei University. Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych, takich jak American Society of Plastic Surgery, World Society of Reconstructive Microsurgery i Korean Society of Plastic Surgery. Został zaproszony do ponad 80 krajów do zaprezentowania swojej pracy, jest również profesorem wizytującym w ponad 20 instytucjach.  Niedawno otrzymał nagrodę "Godina Travelling Fellowship" od Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej w 2015 roku.

CMS

Ph.D. MSc

Bijan Najafi

CMS

Ph.D. MSc

Bijan Najafi

Bijan Najafi pracuje obecnie na Uniwersytecie Arizony, Wydziale Chirurgii i Wydziale Inżynierii Biomedycznej (Tucson, USA) od kwietnia 2012 r. Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego chirurgii i dyrektora interdyscyplinarnego konsorcjum ds. Zaawansowanej wydajności ruchu (iCAMP), współpracownika badawczego Arizona Center on Aging (ACOA) oraz członka stowarzyszonego Arizona Cancer Center (AZCC). Uzyskał stopień doktora w dziedzinie bioinżynierii, a następnie staż podoktorski w dziedzinie biomechaniki stosowanej w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (EPFL, LMAM, Lozanna, Szwajcaria) oraz w dziedzinie neurologii na Uniwersytecie Harvarda (Neuromotor Control Lab).

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF
09:30 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 13:45 WARSZTATY
14:00 - 15:00 Przerwa na lunch (sala Kraków 2)

Inauguracja - OTWARCIE KONFERENCJI
(sala Kraków 1)

15:10 - 15:25 From "why" to "when" - the idea behind the IAWM
Michał Zembala, Aneta Zymon
15:25 - 15:55

Sky is the limit - How not to be afraid to dream and accept half-measures - a few words about the treatment of wounds
Tomasz Banasiewicz

SESJA I. WORLD PRACTICE OF WOUNDS MANAGEMENT
(sala Kraków 1, tłumaczenie symultaniczne)

Moderatorzy: Bijan Najafi, JP Hong
15:55 - 16:15 Sequential wound care for the diabetic foot, from initial presentation to closure
Robert Klein
16:15 - 16:30 It is time to act - new PWMA guidelines on diabetic foot
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
16:30 - 16:45 Making the best use of VAC therapy
Jamil Halabi
16:45 - 17:05 What's on the horizon: Update on New Technologies for diabetic foot management
Bijan Najafi
17:05 - 17:20 Changing the landscape of MENA with Education
Gulnaz Tariq
17:20 - 17:50 Introduction to lymphedema surgery
JP Hong
17:50 - 18:05 Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej
Marcin Wawrzycki
18:05 - 18:20

WYKŁAD specjalny – Cyberbone – czy sztuczny implant kostny jest możliwy do wykonania?

Małgorzata Muzalewska, Marek Wyleżoł
18:20 - 18:50

Sesja Q&A

18:50 - 19:30 Wykład specjalny: Sztuka komunikacji
Jerzy Bralczyk
19:30 Zakończenie I dnia konferencji

09:30 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 14:10 WARSZTATY
11.00 - 14.10 Warsztat 1 - Dobór opatrunku i odciążenia w trudnych deformacjach u pacjentów z ZSC - Edyta Falińska (Partner: URGO Medical)
11.00 - 14.10 Warsztat 2 - Rany przewlekłe - studium przypadków i rozwiązań - Sylwia Rogowska, Paweł Żbikowski (Partner: Schulke)
11.00 - 14.10 Warsztat 3 - Prehabilitacja. Czy można przygotować się na ranę? - Zuzanna Konrady, Tomasz Banasiewicz (Partner: Olimp Labs)
11.00 - 14.10 Warsztat 4 - Postępowanie z raną - praktyczne rozwiązania - Przemysław Dalkowski (Partner: BBraun)
14:10 - 15:10 Przerwa na lunch

SESJA II. PREHABILITACJA – WCIĄŻ NIEZNANY OBSZAR NASZEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
Moderatorzy:

Tomasz Banasiewicz

9:00 – 9:30

Przed pierwszym klapsem - jak przygotować scenariusz procesu leczenia i jak ten proces reżyserować
Tomasz Banasiewicz

9:30 – 9:50

Żywienie jako element taktyczny leczenia ran
Zuzanna Konrady

9:50 - 10:05

Przerwa kawowa

SESJA III. BEZPIECZEŃSTWO CHOREGO PODCZAS ZABIEGU OPERACYJNEGO – PREWENCJA INFEKCJI MIEJSCA OPEROWANEGO
Moderatorzy:

Jarosław Woroń, Marzenna Bartoszewicz

10:05 - 10:20

Czy możemy zmniejszyć liczbę zakażeń miejsca operowanego
Jarosław Woroń

10:20 – 10:35

Jak dobrze zamknąć ranę – czy miejscowe antybiotyki i specjalne nici mają sens?
Marzenna Bartoszewicz

10:35 – 10:50

Jak zabezpieczyć chorego z licznymi obciążeniami internistycznymi przed powikłaniami związanymi z gojeniem się rany? 
Beata Mrozikiewicz-Rakowska

SESJA IV. LECZENIE RANY – JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?
Moderatorzy:

Paweł Maga, Zuzanna Konrady

10:50 – 11:05

Zanim zaczniesz leczyć ranę
Paweł Maga

11:05 – 11:20

Zmiany w pielęgnacji ran na przestrzeni czasu
Zuzanna Konrady

11:20 – 11:35

Gamification of Exercise: Innovative solutions to personalize exercise and boost adherence to exercise among people with diabetes and limited mobility
Bijan Najafi

11:35 – 11:50

Przerwa kawowa

SESJA V. RANA ZAINFEKOWANA – KIEDY ANTYBIOTYK?
Moderatorzy:

Marzenna Bartoszewicz, Jarosław Woroń

11:50 - 12:20

Infekcje ran przewlekłych  - profilaktyka i leczenie
Marzenna Bartoszewicz

12:20 - 12:35

Racjonalna antybiotykoterapia jest koniecznością!
Agnieszka Dyla

12:35 - 13:00

Debata: (Nad)używanie antybiotyków – prawda czy mit?
Marzenna Bartoszewicz,  Jarosław Woroń, Agnieszka Dyla

SESJA V - B. A CO MIEJSCOWO PRZECIWDROBNOUSTROJOWO?
13:00 – 13:15

Podchloryny w leczeniu ran. Badania naukowe, teoria i praktyka kliniczna
Marcin Tusiński (wykład sponsorowany Kikgel)

13:15 – 13:30

Kwasy żywiczne i lignany w leczeniu ran. Dlaczego i kiedy warto?
Marcin Tusiński (wykład sponsorowany Verco)

13:30 - 14:30

Przerwa Lunchowa (sala Kraków 2)

SESJA VI. STOPA CUKRZYCOWA CD (ZSC) – TEMAT ZAWSZE (NIESTETY) AKTUALNY
Moderatorzy:

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Sebastian Borys, Ewa Kobielska

14:30 – 14:45

A po co ten opatrunek? - silne dowody naukowe oraz codzienna praktyka kliniczna świadczące o skuteczności opatrunków TLC - NOSF!
Sebastian Borys

14:45 – 15:00

Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej w rękach wielu specjalistów - jak nie dopuścić do dużej amputacji
Beata Mrozikiewicz-Rakowska

15:00 - 15.15

Terapia tlenem hiperbarycznym - element multidyscyplinarnego leczenia ran
Ewa Kobielska

15:15 - 15:45

Innovation in plantar stimulation and neuromodulator to deliver effective adjunctive therapy to accelerate wound healing
Bijan Najafi

15:45 - 16:00

Neuroosteoartropatia Charcot. Od rozpoznania do sprawności
Marcin Tusiński

SESJA VII. LECZENIE RAN KLATKI PIERSIOWEJ
Moderatorzy:

Michał Zembala, Aneta Zymon

16:00 – 16:30

Larwoterapia w kardiochirurgii - fakty i mity
Aneta Zymon

16:30 – 17:00

Reconstruction in chest defects
JP Hong

SESJA VIII. OWRZODZENIA W PRZEBIEGU NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ
Moderatorzy:

Arkadiusz Jawień, Mikołaj Maga

17:00 - 17:15

Niewydolność żylna. Zabezpieczenie rany po pobraniu żyły odpiszczelowej
Arkadiusz Jawień

17:15 -17:30

Współczesne metody leczenia wewnątrznaczyniowego u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi oraz ich rola w procesie terapeutycznym
Mikołaj Maga

17:30 -17:45

Leczenie obrzęków i rola komprsjoterapii w leczeniu przewlekłych owrzodzeń
Andrzej Szuba

SESJA IX. RANY W ORTOPEDII I CHIRURGII NARZĄDU RUCHU
Moderatorzy:

Paweł Maleta, Izabela Kuberka

17:45 – 18:00

Chirurgia rekonstrukcyjna ubytków tkankowych w leczeniu zapaleń kości i infekcji okołoprotezowych w praktyce chirurga ortopedy –traumatologa
Paweł Maleta, Andrzej Pawelec

18:00 – 18:15

Prewencja powstawania odleżyn
Izabela Kuberka

18:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Michał Zembala, Aneta Zymon

04

Prelegenci

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marzenna Bartoszewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marzenna Bartoszewicz

Wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 września 2020 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

prof.

Jerzy Bralczyk

CMS

prof.

Jerzy Bralczyk

Polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z popularnych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego. Jest członkiem Rady Języka Polskiego od 1996, czyli od początku jej istnienia, a od 2003 zasiada w jej prezydium. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile.

CMS

mgr

Maria Brzegowy

CMS

mgr

Maria Brzegowy

CMS

dr nauk farm.

Przemysław Dalkowski

CMS

dr nauk farm.

Przemysław Dalkowski

CMS

dr n. med.

Agnieszka Dyla

CMS

dr n. med.

Agnieszka Dyla

CMS

Edyta Falińska

CMS

Edyta Falińska

Absolwentka kierunku Podiatrii Medycznej Uniwersytetu Salford Manchester w Wielkiej Brytanii. 10-letni staż pracy w czołowych klinikach leczenia stopy cukrzycowej w brytyjskich szpitalach oraz stażu w Klinice Podiatrii w USA. Członek HCPC (Health and Care proffesional Council), Society of Podiatrists UK oraz Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

M.D.

Jamil Halabi

CMS

M.D.

Jamil Halabi

Chirurg ogólny i specjalista od ran przewlekłych. Członek Stowarzyszenia Chirurgów Stopy Cukrzycowej ADFS. Członek europejskiego stowarzyszenia leczenia ran EWMA. Narodowy reprezentant Libanu w D-foot International. Przewodniczący regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) w D-foot International. Autor wielu artykułów w recenzowanych czasopismach, ale także w lokalnym libańskim czasopiśmie nauk medycznych, autor wielu książek o świadomości społecznej. Uhonorowany przez WHO za wpływ na ograniczenie użycia tytoniu w regionie MENA w 2014.

CMS

M.D., Ph.D.

Joon Pio Hong

CMS

M.D., Ph.D.

Joon Pio Hong

Profesor chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na University of Ulsan College of Medicine i Asan Medical Center. Specjalista w zakresie urazów ręki wraz z chirurgią plastyczną. Uzyskał tytuł licencjata na Yonsei University of College of Medicine oraz tytuł magistra medycyny i doktora na Graduate School of Yonsei University. Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych, takich jak American Society of Plastic Surgery, World Society of Reconstructive Microsurgery i Korean Society of Plastic Surgery. Został zaproszony do ponad 80 krajów do zaprezentowania swojej pracy, jest również profesorem wizytującym w ponad 20 instytucjach.  Niedawno otrzymał nagrodę "Godina Travelling Fellowship" od Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej w 2015 roku.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr n. med.

Ewa Kobielska

CMS

dr n. med.

Ewa Kobielska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z 24-letnim stażem pracy. Lekarz medycyny bólu, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny bólu. Zajmuje się pełną diagnozą i leczeniem bólu ostrego i przewlekłego.

CMS

M.D.

Robert Klein

CMS

M.D.

Robert Klein

Dr Robert Klein ukończył szkolenie podiatryczne i chirurgiczne w Chicago w Dr. William Scholl College of Podiatric Medicine na Rosalind Franklin University of Medicine and Science. Ukończył studia licencjackie z chemii na Florida Atlantic University. Dr Klein kontynuował edukację jako główny rezydent w Michigan Health Center w Detroit. Dr Robert Klein ukończył program Strategic Healthcare Leadership na Cornell University. Należy do zarówno Amerykańskiej Rady Chirurgii Stóp i Kostek, jak i Amerykańskiej Rady Zarządzania Ranami. Dr Klein praktykuje leczenie ran, chirurgię i zapobieganie. Jest profesorem nadzwyczajnym chirurgii na University of South Carolina School of Medicine (USCSOM) - Greenville i pełni funkcję przewodniczącego wydziału opieki nad ranami dla Prisma Health System - Upstate. Jest dyrektorem medycznym Vascular Health Alliance Wound Healing and Hyperbaric Oxygen Center w Greenville. Dr Klein ma ponad 29-letnie doświadczenie w leczeniu trudno gojących się ran. Służy jako recenzent w zespole redakcyjnym Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice.

 

CMS

mgr

Zuzanna Konrady

CMS

mgr

Zuzanna Konrady

Pielęgniarka, pedagog, wykładowca. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania jednostkami medycznymi, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Sekretarzem Redakcji czasopisma Forum Leczenia Ran.

CMS

mgr

Izabela Kuberka

CMS

mgr

Izabela Kuberka

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego.

CMS

lek.

Mikołaj Maga

CMS

lek.

Mikołaj Maga

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Absolwent Akademii Flebologii – jedynego w Polsce cyklu szkoleń z zakresu chorób żył akredytowanego przez European Board of Phlebology UEMC oraz certyfikowany przez PTL lipidolog. Autor lub współautor 12 oryginalnych artykułów naukowych z zakresu chorób naczyń opublikowanych na łamach międzynarodowych prestiżowych czasopism medycznych. Laureat grantu Narodowego Centrum Nauki “Preludium” na realizację projektu badawczego dotyczącego roli procesów zapalno-zakrzepowych w niedokrwieniu kończyn dolnych. W swojej codzienne praktyce zajmuje się schorzeniami naczyń ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń układu żylnego. Stosuje interdyscyplinarne podejście do pacjenta i zawsze koncentruje się na chorym nie tylko w aspekcie somatycznym, ale także działania na rzecz poprawy jakości jego życia."

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

Prof.dr hab.n.med. Paweł Maga jest kierownikiem Kliniki Angiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kieruje Oddziałem Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, który specjalizuje się od lat w zabiegach wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji tętnic obwodowych. W szczególności u pacjentów z ranami w następstwie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych, w przebiegu miażdżycy, cukrzycy, zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń oraz o mieszanej etiologii żylno-tętniczej. Corocznie placówka ta wykonuje ponad 1500 takich procedur, wśród których dominują zabiegi w zakresie drobnych tętnic podudzia i stopy. Prowadzi działalność naukową w zakresie patogenezy i leczenia chorób naczyń. Jego badania naukowe koncentrują się w głównej mierze na dysfunkcji śródbłonka naczyń i procesach w nim zachodzących pod wpływem rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej. Jest kierownikiem i opiekunem naukowym grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Opublikował szereg doniesień naukowych, które zostały nagrodzone na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest promotorem czterech doktorantów oraz wieloletnim kierownikiem lekarzy specjalizujących w zakresie angiologii i chorób wewnętrznych.

CMS

lek.

Paweł Maleta

CMS

lek.

Paweł Maleta

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Specjalizuje się w rekonstrukcji ubytków tkanek miękkich i kości w leczeniu infekcji oraz po resekcjach onkologicznych, wykonuje operacje z zakresu chirurgii ręki oraz infekcji okołoprotezowych z ubytkami tkanek miękkich, leczeniu chirurgicznym odleżyn. Współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej, gównie w leczeniu infekcji i nowotworów oraz z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla rezydentów ortopedii i traumatologii narządu ruchu z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki. Współautor 2 rozdziałów w podręcznikach dotyczących rekonstrukcji tkanek miękkich w zakresie narządu ruchu oraz rekonstrukcji mikrochirurgicznych po resekcjach onkologicznych w zakresie głowy i szyi. Od grudnia 2021r. pełni funkcję Prezesa Zarządu, będąc również jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, skupiającego lekarzy ortopedów, chirurgów ogólnych i dziecięcych specjalizujących się w chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii narządu ruchu.

 
CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr inż.

Małgorzata Muzalewska

CMS

dr inż.

Małgorzata Muzalewska

CMS

Ph.D. MSc

Bijan Najafi

CMS

Ph.D. MSc

Bijan Najafi

Bijan Najafi pracuje obecnie na Uniwersytecie Arizony, Wydziale Chirurgii i Wydziale Inżynierii Biomedycznej (Tucson, USA) od kwietnia 2012 r. Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego chirurgii i dyrektora interdyscyplinarnego konsorcjum ds. Zaawansowanej wydajności ruchu (iCAMP), współpracownika badawczego Arizona Center on Aging (ACOA) oraz członka stowarzyszonego Arizona Cancer Center (AZCC). Uzyskał stopień doktora w dziedzinie bioinżynierii, a następnie staż podoktorski w dziedzinie biomechaniki stosowanej w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (EPFL, LMAM, Lozanna, Szwajcaria) oraz w dziedzinie neurologii na Uniwersytecie Harvarda (Neuromotor Control Lab).

CMS

mgr

Sylwia Rogowska

CMS

mgr

Sylwia Rogowska

CMS

prof. dr hab. med.

Andrzej Szuba

CMS

prof. dr hab. med.

Andrzej Szuba

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba, specjalista angiolog i hipertensjolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i Zakładu Angiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent-elekt Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego, przedstawia skalę problemu obrzęku limfatycznego w Polsce.

 

CMS

Gulnaz Tariq

CMS

Gulnaz Tariq

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu,  działań niepożądanych leków, a także interakcji leków.

CMS

dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej

Marek Wyleżoł

CMS

dr hab. inż., Prof. Politechniki Śląskiej

Marek Wyleżoł

Profesor uczelni i kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej.
W projekcie „Cyberbone” specjalista w zakresie modelowania wirtualnego, głównie z użyciem wokselowych systemów haptycznych. Wykonawca modeli zindywidualizowanych implantów ubytków kostnych. Wiele lat doświadczenia w zakresie projektowania inżynierskiego.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

Paweł Żbikowski

CMS

Paweł Żbikowski

05

Organizatorzy i Patronaty

Akademię wspierają

Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran organizowana jest po raz pierwszy, dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu. Jednocześnie informujemy, że nasze wydarzenie spełnia standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska (certyfikat nr 229). Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa wkład w pierwszą edycję Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, zapewni dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w stale zmieniającej się dziedzinie leczenia i pielęgnacji ran.

Organizator

Organizator logistyczny

Patronat honorowy

Certyfikacja

Patronat medialny

06

Sponsorzy

Wystawcy

07

Opłaty

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji + odbiornik
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • pełny pakiet wyżywienia: przerwy kawowe, 2 obiady (21-22.04.2022 r.)

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

  • przerwy kawowe
  • 2 obiady (21-22.04.2022 r.) w miejscu konferencji

Ze względu na okoliczności ostatnich dni Organizatorzy zrezygnowali z organizacji kolacji i imprez towarzyszących, a cena pakietów rejestracyjnych uległa zmianie i została uaktualniona w formularzu rejestracyjnym. Wszystkie osoby, które dokonały płatności do 30 marca, otrzymają faktury korygujące i zwrot różnicy w cenie.

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.

Płatności za udział w konferencji można dokonać z pomocą szybkiego przelewu online (klikając w przycisk "Zarejestruj się") lub przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:

ETHP Sp. z o. o.
Pl. Jana Pawła II 25/1, 50-043 Wrocław
nazwa banku: Santander Bank Polska S. A.
nr konta: 97 1090 1825 0000 0001 4976 9255
tytuł przelewu: Akademia 2022 + imię i nazwisko uczestnika / nr proformy

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Prosimy o wpłaty jednorazowe, nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie
Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Konferencję. Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na konferencję.

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Zjeździe można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w konferencji na 14 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Wpłaty do 20 kwietnia 2022

Pięlęgniarki

400 pln

Lekarze

600 pln

Przedstawiciele firm

800 pln

Osoby towarzyszące

800 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją)

350 pln

Płatność 21 - 22 kwietnia 2022

Płatność na miejscu wyłącznie kartą płatniczą

800 pln

Koszty noclegu

Prosimy o rezerwację i opłaty za noclegi we własnym zakresie.
Możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Hampton i Double Tree by Hilton wg. poniższych stawek.

Pokój 1-osobowy

od 355 do 485 pln
za dobę
Pokój 2-osobowy od 398 do 538 pln
za dobę
08

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

09

Lokalizacja

Adres wydarzenia

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center
Kraków
ul. Dąbska 5, 31-572

wytycz trasę dojazdu