CMS
CMS
01

Zaproszenie

Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran

Szanowni Państwo,

Pierwsza edycja Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran spotkała się nie tylko z ogromnym zainteresowaniem środowiska lekarzy i pielęgniarek, które na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi z gojeniem ran, ale także studentów studiów medycznych i pokrewnych, wskazując nam dalszą drogę rozwoju.

Uczestnicy podkreślali naukową wartość Akademii, bezpośredni kontakt z nauczycielami – mentorami i wybitnymi ekspertami zagranicznymi, roboczy charakter konferencji i … spontaniczność spotkania, które dzięki profesjonalnej oprawie nie odbiegało od światowych standardów.

Widząc przestrzeń do dalszego działania, niesłabnące zainteresowanie i społeczną potrzebę leczenia chorych trudnych, nierzadko powikłanych, ale przede wszystkim – cierpiących, kontynuujemy pracę nad drugim spotkaniem Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran.

Będzie nam niezmiernie miło móc Państwa gościć. Chcielibyśmy, poprzez podnoszenie Waszych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy móc pomagać chorym, których dobrostan jest dla nas wszystkich największą wartością.

Do zobaczenia w Krakowie!

02

Rada naukowa

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

W trakcie 2 dni Konferencji zaplanowane zostało 8 sesji, a pośród wielu tematów wykładów znajdą się m.in.:

 • Rany w obrębie miednicy i krocza
 • Rany po zabiegach w obrębie jamy brzusznej
 • Rany po zabiegach w obrębie klatki piersiowe
 • Rana po zabiegu operacyjnym
 • Chirurgia rekonstrukcyjna - kiedy może pomóc?
 • Rany u chorego leczonego onkologicznie
 • Stopa cukrzycowa - temat wiecznie młody
 • Leczenie bólu przewlekłego u chorego z trudno gojącą się raną
 • Żywienie chorego z raną przewlekłą
 • Rany u dzieci - odmienności postępowania
 • Gdy zagojona rana szpeci - leczenie bliznowców - blizn pooperacyjnych
 • Jak zorganizować dobrze funkcjonującą poradnię leczenia ran

 

DEBATA "Meet the Experts" z udziałem ekspertów zagranicznych (rany w onkologii).

 

Dodatkowo I dnia konferencji odbędzie się 5 warsztatów praktycznych:

 • Warsztaty organizowane będą z podziałem na grupy
 • Każdy z uczestników weźmie udział we wszystkich warsztatach

 

W programie również sesje pro-contra:

 • Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa
 • Antybiotykoterapia w leczeniu ran
 • Terapia opatrunkami biologicznymi

w krótce

04

Prelegenci

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

dr n. med.

Agnieszka Dyla

CMS

dr n. med.

Agnieszka Dyla

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

05

Organizatorzy i Patronaty

Akademię wspierają

Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran organizowana jest po raz pierwszy, dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu. Jednocześnie informujemy, że nasze wydarzenie jest w trakcie  certyfikacji (standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska). Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa wkład w pierwszą edycję Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, zapewni dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w stale zmieniającej się dziedzinie leczenia i pielęgnacji ran.

Organizator

Organizator logistyczny

Patronat honorowy

Certyfikacja

Patronat medialny

06

Sponsorzy

Partnerzy

Wystawcy

07

Opłaty

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
 • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • pełny pakiet wyżywienia: przerwy kawowe, 2 obiady (23-24.03.2023 r.)

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

 • przerwy kawowe
 • 2 obiady (23-24.03.2022 r.) w miejscu konferencji
 • NIE obejmuje udziały w części wykładowej i warsztatowej oraz NIE uprawnia do dostępu do strefy wystawienniczej

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe.

Płatności za udział w konferencji należy dokonać przelewem tradycyjnym po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Podane kwoty są kwotami brutto (zawierają podatek VAT 23%)

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:

ETHP Sp. z o. o.
Pl. Jana Pawła II 25/1, 50-043 Wrocław
nazwa banku: Santander Bank Polska S. A.
nr konta: 97 1090 1825 0000 0001 4976 9255
tytuł przelewu: Akademia 2023 + imię i nazwisko uczestnika

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Prosimy o wpłaty jednorazowe, nie przyjmujemy płatności w ratach.
Potwierdzenie
Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
Faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na konferencję.

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w konferencji na 14 dni przed wydarzeniem – uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Wpłaty do 10 lutego 2023

Pięlęgniarki, Podolodzy, Farmaceuci

450 pln

Lekarze

600 pln

Przedstawiciele firm

600 pln

Osoby towarzyszące

600 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją)

300 pln

Płatność po 10 lutym 2023

Pięlęgniarki, Podolodzy, Farmaceuci

600 pln

Lekarze

750 pln

Przedstawiciele firm

750 pln

Osoby towarzyszące

750 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją)

300 pln

Płatność w dniach wydarzenia 23-24 lutego 2023

1000 pln

Koszty noclegu

Prosimy o rezerwację i opłaty za noclegi we własnym zakresie.
Możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Hampton i Double Tree by Hilton, według poniższych stawek.

Pok. 1 os. w hotelu Hampton (ze śniadaniem)

355 pln

Pok. 2 os. w hotelu Hampton (ze śniadaniem)

399 pln

Pok. 1 os. w hotelu DoubleTree (ze śniadaniem)

464 pln

Pok. 2 os. w Hotelu DoubleTree (ze śniadaniem)

528 pln
08

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

09

Lokalizacja

Adres wydarzenia

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center
Kraków
ul. Dąbska 5, 31-572

wytycz trasę dojazdu